Welkom » Projectontwikkeling Zorghuisvesting

Projectontwikkeling Zorghuisvesting

Er is veel te doen rondom ons respect voor ouderen. In Nederland komen er bijvoorbeeld elk jaar 30.000 demente ouderen per jaar bij. Vanuit maatschappelijke betrokkenheid en ervaringen in de naaste omgeving zijn inmiddels een aantal projecten in gang gezet op het gebied van zorghuisvesting die zoveel mogelijk recht doet aan onze ouderen. Het bij elkaar brengen van partijen en het goed structureren van bekostiging van zorg naast de exploitatie van onroerende zaken is inmiddels een specialiteit van Scherpenburgh geworden. We denken en/of doen hierin graag met u mee.